בנייה רוויה: מדורגים

צמח הצלף

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קוטלר-עדיקא

קוטלר-עדיקא

שימושים

מיקום

מעלה אדומים 06

48

מאוכלס

מגורים