בנייה רוויה

קריית מלאכי - באמונה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

באמונה

באמונה

שימושים

מיקום

קריית מלאכי

46

מאוכלס

מגורים