בנייה רוויה

קריית מלאכי - קן התור

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קן-התור

קן-התור

שימושים

מיקום

קריית מלאכי

97

מאוכלס

מגורים