בנייה רוויה

קריית מלאכי - שלהבת

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

שלהבת

שלהבת

שימושים

מיקום

קריית מלאכי

128

מאוכלס

מגורים