בנייה רוויה: מדורגים

קרני שומרון - מעוז דניאל

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

מעוז דניאל

מעוז דניאל

שימושים

מיקום

קרני שומרון

55

מאוכלס

מגורים