בנייה רוויה

רונידן באגמים

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קבוצת מגידו

קבוצת מגידו

שימושים

מיקום

שכונת האגמים, אשקלון

87

ביצוע / מאוכלס

מגורים