בנייה רוויה

רמות קאנטרי

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

קוטלר-עדיקא

קוטלר-עדיקא

שימושים

מיקום

שכונת רמות, ירושלים

86

רישוי

מגורים