בנייה רוויה

רמת בית שמש - דונה

פרוייקט

 

סטטוס

מס' יח"ד / מ"ר

יזם / לקוח

דונה

דונה

שימושים

מיקום

שכונה מ-3, בית שמש

74

מאוכלס

מגורים